Diễn đàn Xuất nhập khẩu và Thủ tục Hải quan
  #1  
Cũ 04-15-2010, 08:49
lehongphong lehongphong vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên chính thức
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Bài gửi: 42
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 63
Bạn đă được cảm ơn 58 lần trong 19 bài viết
Mặc định Bàn về vấn đề chiết khấu trong giao dịch thư tín dụng

Negotiation nghĩa là ǵ?

Điều 10(b) UCP 500 định nghĩa thuật ngữ “negotiation” như sau: “Negotiation means the giving of the value for Draft(s) and/or document(s) by the bank authorised to negotiate”.

Rắc rối của định nghĩa trên là đă sử dụng cụm từ “giving of the value” để mô tả hành động “negotiation”. Các chuyên gia cho rằng bất cứ hành động nào bao gồm trả tiền, chấp nhận hối phiếu hoặc cam kết trả tiền… đều có thể cấu thành hành động “giving of the value”. Như vậy, theo định nghĩa trên, “negotiation” có thể được hiểu và sử dụng cho những hành động sau đây: (i) trả tiền có truy đ̣i theo LC trả ngay (paying an amount with recourse under sight LC); (ii) trả tiền miễn truy đ̣i (paying an amount without recourse); (iii) chiết khấu (trả tiền có khấu trừ lăi - paying an amount with deduction of interest); hoặc (iv) hứa sẽ trả tiền khi đáo hạn ( a promise to pay at maturity)…

Do định nghĩa trên hàm ư quá rộng nên những người thực hành LC ở những khu vực khác nhau trên thế giới hiểu và sử dụng thuật ngữ “negotiation” theo những cách khác nhau và đă có không ít những cuộc tranh chấp liên quan đến vấn đề chiết khấu LC.

Trong quá tŕnh dự thảo UCP 600, có nhiều ư kiến trái ngược về thuật ngữ này. Có ư kiến cho rằng nên loại bỏ “negotiation” khỏi UCP và cũng có ư kiến cho rằng cần giữ lại thuật ngữ này với một định nghĩa rơ ràng hơn. Cuối cùng, các chuyên gia đă thống nhất giữ lại thuật ngữ “negotiation” với định nghĩa mới. Điều 2 UCP 600 định nghĩa thuật ngữ “negotiation” như sau: “Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents, by either advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on ưhich reimbursement is due to the nominated bank”.

So với định nghĩa tại Điều 10 (b)(ii) UCP 500, định nghĩa mới tại Điều 2 UCP 600 rơ ràng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Cụm từ “the giving of the value” tại Điều 10 (b)(ii) UCP 500 nổi tiếng v́ sự khó hiểu nay được thay thế bằng từ “purchase” (mua) rất đơn giản, đó là việc ngân hàng được chỉ định (NHĐCĐ) mua các hối phiếu và/hoặc các chứng từ bằng cách trả tiền trước hoặc đồng ư trả tiền trước cho người hưởng lợi vào ngày hoặc trước ngày làm việc của ngân hàng mà vào ngày đó, số tiền hoàn trả đến hạn phải trả cho NHĐCĐ. Hành động mua hối phiếu và/hoặc chứng từ của NHĐCĐ được hiểu là hành động chiết khấu hối phiếu và/hoặc chứng từ. Thuật ngữ “negotiation” nay được hiểu với một nghĩa duy nhất, đó là “chiết khấu”.

Có thể chiết khấu loại L/C nào?

Xét theo phương thức trả tiền của LC (availability of LC), có 4 loại LC khác nhau như sau: (i) LC chiết khấu (Negotiation LC - LC available by negotiation), (ii) LC trả ngay (Sight Payment LC - LC available by sight payment), (iii) LC chấp nhận (Acceptance LC - LC available by acceptance) và (iv) LC trả chậm (Deferred Payment LC - LC available by acceptance).

Theo định nghĩa “negotiation” tại Điều 2 UCP 600, NHĐCĐ có thể chiết khấu hối phiếu và/hoặc chứng từ xuất tŕnh theo LC, bao gồm: LC chiết khấu, LC chấp nhận và LC trả chậm.

Chiết khấu hối phiếu/hoặc chứng từ xuất tŕnh theo LC chiết khấu (Negotiation of drafts and/or documents under a negotiation LC)

LC chiết khấu có thể quy định việc trả tiền được thực hiện tại NHĐCĐ bằng cách chiết khấu hối phiếu trả ngay. NHĐCĐ có thể là một ngân hàng bất kỳ (any bank) hoặc là một ngân hàng được chỉ định đích danh (a named nominated bank) hoặc là một ngân hàng xác nhận LC (confirming bank). Phương thức trả tiền của loại LC này thường được thể hiện tại Field 41D (Available with) và 42C (Drafts at) của LC với nội dung như sau:

FIELD 41D: AVAILABLE WITH ANY BANK/XYZ BANK/CONFIRMING BANK BY NEGOTIATION

FIELD 42 C: DRAFTS AT SIGHT

LC quy định chiết khấu tại một ngân hàng bất kỳ được gọi là LC chiết khấu tự do hoặc chiết khấu không hạn chế (a freely negotiable LC or unrestricted LC), theo đó người hưởng lợi có thể tự do xuất tŕnh hối phiếu và chứng từ tại bất kỳ ngân hàng nào để chiết khấu. LC quy định việc chiết khấu được thực hiện tại một NHĐCĐ đích danh (ví dụ tại XYZ Bank) hoặc tại ngân hàng xác nhận (NHXN) được gọi là LC chiết khấu hạn chế (Restricted LC), theo đó thông thường người hưởng lợi sẽ phải xuất tŕnh tại NHĐCĐ đích danh hoặc tại NHXN để chiết khấu.

Sau khi chiết khấu (trả tiền cho người hưởng lợi), NHĐCĐ gửi hối phiếu và chứng từ đến NHPH hoặc đến NHXN (tuỳ theo quy định của LC) để được NHPH hoặc NHXN hoàn trả tiền.

Khái niệm chiết khấu hối phiếu và/hoặc chứng từ xuất tŕnh theo LC chiết khấu trong UCP 600 không có ǵ mới so với UCP 500.

Chiết khấu hối phiếu trả chậm đă được chấp nhận (Discounting an accepted Bill of Exchange)

LC chấp nhận quy định việc trả tiền được thực hiện tại NHPH hoặc tại một NHĐCĐ (có thể một NHĐCĐ đích danh hoặc là NHXN), bằng cách chấp nhận hối phiếu trả chậm 30, 60 hoặc 90… ngày kể từ ngày nh́n thấy hối phiếu hoặc kể từ ngày ghi trên vận đơn. H́nh thức trả tiền của loại LC này thường được thể hiện bằng tiếng Anh tại Field 41D và 42C của LC với nội dung như sau:

FIELD 41D: AVAILABLE WITH ISSUING BANK/XYZ BANK/CONFIRMING BANK BY ACCEPTANCE.

FIELD 42 C: DRAFTS AT 30/60/90… DAYS SIGHT/FROM B/L DATE.

Sau khi thực hiện giao hàng, người hưởng lợi xuất tŕnh hối phiếu trả chậm cùng với chứng từ cho NHPH hoặc NHĐCĐ để đổi lấy chấp nhận. NHPH/NHĐCĐ nhận được chứng từ phù hợp với điều kiện LC sẽ chấp nhận hối phiếu trả chậm và thông báo bằng điện cho người hưởng lợi về việc hối phiếu đă được chấp nhận hoặc gửi trả lại cho người hưởng lợi hối phiếu đă được chấp nhận. NHPH/NHĐCĐ thực hiện nghĩa vụ trả tiền khi hối phiếu đáo hạn.

Về lư thuyết, một khi hối phiếu đă được chấp nhận nó đă trở thành một công cụ tài chính độc lập với LC và có thể được mua bán, chuyển nhượng tại bất cứ ngân hàng nào hoặc bán cho công ty forfaiting. Như vậy, người hưởng lợi LC chấp nhận có thể nhận được tiền hàng trước ngày đáo hạn bằng cách chiết khấu hối phiếu trả chậm đă được chấp nhận.

Điểm mới đáng lưu ư của UCP 600 là NHĐCĐ có thể chiết khấu hối phiếu đă được chấp nhận bởi NHĐCĐ đó. Điều này được quy định tại Điều 12 (b) UCP 600 như sau: “Sự chỉ định bởi NHPH cho NHĐCĐ chấp nhận hối phiếu hoặc cam kết trả chậm bao gồm cả sự uỷ quyền cho NHĐCĐ được thực hiện trả trước hoặc mua lại hối phiếu đă được chấp nhận hoặc cam kết trả chậm của NHĐCĐ.”

Chiết khấu cam kết trả chậm (Discounting a deferred payment undertaking)

Khác với LC chấp nhận, LC trả chậm không yêu cầu người hưởng lợi phải xuất tŕnh hối phiếu trả chậm kèm theo chứng từ. LC trả chậm quy định việc trả tiền được thực hiện tại NHPH hoặc tại một NHĐCĐ (có thể là một NHĐCĐ đích danh hoặc là NHXN), bằng cách cam kết trả chậm 30, 60 hoặc 90… ngày kể từ ngày nh́n thấy chứng từ hoặc kể từ ngày ghi trên vận đơn. Phương thức trả tiền của loại LC này thường được thể hiện bằng tiếng Anh tại Field 41D của LC với nội dung như sau:

FIELD 41D: AVAILABLE WITH ISUING BANK/XYZ BANK/CONFIRMING BANK BY DEFERRED PAYMENT AT 30/60/90… DAYS SIGHT/FROM B/L DATE.

Sau khi thực hiện giao hàng, người hưởng lợi xuất tŕnh chứng từ cho NHPH hoặc NHĐCĐ để đổi lấy cam kết trả chậm. NHPH/NHĐCĐ nhận được chứng từ phù hợp với điều kiện LC sẽ gửi thông báo bằng điện cho người hưởng lợi cam kết trả tiền bộ chứng từ khi đáo hạn. NHPH/NHĐCĐ thực hiện trả tiền khi cam kết trả chậm đáo hạn.

UCP 500 không quy định rơ về việc NHĐCĐ có thể chiết khấu cam kết trả chậm, đặc biệt là cam kết trả chậm của chính ḿnh hay không, do vậy, trước đây đă xảy ra nhiều cuộc tranh chấp liên quan đến vấn đề này, điển h́nh là vụ tranh chấp giữa Banco Santander và Banque Parisbas mà người viết đă không dưới một lần dẫn chứng trong các bài viết trước đây (bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết “Phân biệt và vận dụng thư tín dụng chấp nhận và thư tín dụng trả chậm” và bài viết “UCP 600 có ǵ mới?” đăng trên TCNH để t́m hiểu thêm về vấn đề này).

Vụ tranh chấp nói trên đă dẫn đến sự thay đổi của UCP, theo đó UCP 600 cho phép NHĐCĐ có thể chiết khấu (trả trước) cam kết trả chậm của chính ḿnh và NHPH có nghĩa vụ phải hoàn trả tiền cho NHĐCĐ khi cam kết trả chậm đáo hạn. Điều 7 (a)(vi) UCP 600 quy định “Việc hoàn trả số tiền trên chứng từ được xuất tŕnh theo L/C chấp nhận hoặc L/C trả chậm sẽ được thực hiện khi đáo hạn, cho dù NHĐCĐ đă trả trước hoặc mua lại trước khi đáo hạn hay không. Cam kết của NHPH về việc hoàn trả cho NHĐCĐ độc lập với cam kết của NHPH đối với người thụ hưởng”.

Quy định tại Điều 7 và Điều 12 UCP 600 đă xác lập rơ những quyền độc lập của các NHĐCĐ; sự chỉ định của NHPH về việc chấp nhận hối phiếu hoặc cam kết trả chậm sẽ bao gồm cả sự uỷ quyền cho NHĐCĐ được thực hiện trả trước hoặc mua lại những nghĩa vụ trả tiền của chính họ; và quyền được nhận tiền hoàn trả của họ không bị ảnh hưởng bởi những hành động trả trước hay mua lại hối phiếu đă được chấp nhận hoặc cam kết trả tiền của chính họ.

Chiết khấu chứng từ xuất tŕnh theo LC trả ngay (?)

LC trả ngay (Sight Payment LC) và LC chiết khấu (Negotiation LC) đều là LC trả ngay. Tuy nhiên, LC trả ngay có một số đặc điểm khác với LC chiết khấu như sau: (i) LC trả ngay không yêu cầu người hưởng lợi xuất tŕnh hối phiếu trả ngay kèm theo chứng từ khi thanh toán; (ii) LC trả ngay quy định việc trả tiền được thực hiện tại quầy của NHPH hoặc tại một NHĐCĐ bằng cách trả ngay (available with Issuing Bank/XYZ Bank/Confirming Bank by sight payment); và (iii) NHPH LC trả ngay không uỷ quyền về việc chiết khấu.

Như vậy, về lư thuyết, với LC trả ngay, người hưởng lợi không có cơ hội nhận được tiền trước bằng cách chiết khấu chứng từ LC tại ngân hàng của ḿnh như LC chiết khấu mà thông thường phải đợi cho đến khi NHPH hoặc NHĐCĐ nhận được chứng từ phù hợp và trả tiền.

Thực tế cho thấy nhiều ngân hàng, mặc dù không được uỷ quyền, vẫn sẵn sàng chiết khấu chứng từ phù hợp xuất tŕnh theo LC trả ngay, đặc biệt đối với những LC được phát hành bởi những ngân hàng có uy tín trong thanh toán. Xét về tính pháp lư, ngân hàng thực hiện chiết khấu LC trả ngay có thể gặp rủi ro, đó là không thể nhân danh chính ḿnh để khởi kiện NHPH trong trường hợp không nhận được tiền hoàn trả từ NHPH/NHĐCĐ khi chứng từ xuất tŕnh phù hợp với điều kiện LC.

Nhđcđ có nghĩa vụ phải chiết khấu?

Điều 12 (a) UCP 600 quy định rằng trừ phi NHĐCĐ là ngân hàng xác nhận (NHXN), uỷ quyền thực hiện chiết khấu không ràng buộc NHĐCĐ phải có nghĩa vụ chiết khấu trừ khi NHĐCĐ đồng ư và thông báo điều đó cho người hưởng lợi.

Như vậy, mặc dù được uỷ quyền bởi NHPH nhưng NHĐCĐ có quyền từ chối chiết khấu hối phiếu và/hoặc chứng từ xuất tŕnh theo LC.
Chiết khấu truy đ̣i và chiết khấu miễn truy đ̣i

Về h́nh thức chiết khấu, chiết khấu có 2 loại, gồm: chiết khấu truy đ̣i (negotiation with recourse) và chiết khấu miễn truy đ̣i (negotiation without recourse). Chiết khấu truy đ̣i cho phép NHĐCĐ có quyền yêu cầu người hưởng lợi hoàn trả lại số tiền đă được NHĐCĐ trả trước cộng với lăi phát sinh trong trường hợp NHĐCĐ không nhận được tiền hoàn trả từ NHPH hoặc NHXN (nếu có). Chiết khấu miễn truy đ̣i là việc NHCK mua đứt hối phiếu và/hoặc chứng từ và chịu rủi ro trong trường hợp NHCK không nhận được tiền hoàn trả từ NHPH hoặc NHXN (nếu có).

Định nghĩa tại Điều 2 UCP 600 không đề cập đến h́nh thức chiết khấu: có truy đ̣i và chiết khấu miễn truy đ̣i. Tuy nhiên, trên cơ sở quy định tại Điều 12 (a) UCP 600, có thể hiểu rằng NHĐCĐ hoàn toàn có quyền quyết định đồng ư hoặc từ chối chiết khấu cũng như hoàn toàn có quyền lựa chọn h́nh thức chiết khấu: truy đ̣i hoặc miễn truy đ̣i. Tuy nhiên, cần lưu ư rằng nếu như NHĐCĐ đồng thời cũng là NHXN th́ NHĐCĐ có nghĩa vụ phải chiết khấu và phải chiết khấu miễn truy đ̣i khi chứng từ phù hợp được xuất tŕnh (Điều 8 (a)(ii) UCP 600 và Điều 12(a) UCP 600).

Kết luận

Định nghĩa mới về thuật ngữ “negotiation” cùng với một số Điều quy định liên quan của UCP 600 chắc chắn sẽ làm cho cộng đồng những người thực hành LC ở những khu vực khác nhau trên thế giới, cả Đông và Tây, đi đến một cách hiểu chung và thống nhất về nghiệp vụ chiết khấu trong giao dịch LC. Hi vọng rằng bài viết này, trong chừng mực nào đó, có thể giúp bạn đọc quan tâm hiểu thêm về vấn đề chiết khấu trong giao dịch LC dưới giác độ của UCP 600.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehongphong For This Useful Post:
hieu81_tl (04-15-2010), inohugo (08-22-2011), musk_cat154 (11-25-2010)
Trả lời

Đánh dấu

Công cụ bài viết T́m trong chủ đề này
T́m trong chủ đề này:

T́m kiếm nâng cao
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Điền thông tin trong giấy phép NKTĐ cho đúng để khỏi bị hành (là chính) lekhacmanh Các văn bản liên quan đến Xuất nhập khẩu 12 07-02-2012 12:44
Hỏi về chứng từ vận tải trong giao hàng ba bên. Gấp ạ1 anhnm Nghiệp vụ XNK và Giao nhận vận tải 3 12-06-2010 15:32
tranh chấp về giao hàng không đúng chất lượng trong hợp đồng mua bán giầy nữ lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:51
tranh chấp về việc không giao hàng do bất khả kháng trong hợp đồng mua bán gỗ lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:48
Mặt hàng dây bảo ôn và dây cuốn trong thiết bị điều hoà chịu thuế nk?? blueruby107 Nhập khẩu 3 07-22-2009 12:48


Múi giờ hiện tại GMT +7. Bây giờ là 17:52.


Sử dụng mă nguồn vBulletin® Phiên bản 3.8.0
© 2007 - 2018 Nhóm phát triển website và thành viên Thutuchaiquan.com.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.