Diễn đàn Xuất nhập khẩu và Thủ tục Hải quan
  #1  
Cũ 04-22-2010, 07:51
lehongphong lehongphong vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên chính thức
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Bài gửi: 42
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 63
Bạn đă được cảm ơn 58 lần trong 19 bài viết
Mặc định tranh chấp trong 3 hợp đồng mua bán hàng

tranh chấp trong 3 hợp đồng mua bán hàng
các bên:
nguyên đơn : người bán
bị đơn : người mua
các vấn đề được đề cập:
 luật áp dụng
 điều 13(3) và (5) của quy tắc trọng tài của pḥng thương mại quốc tế (i.c.c)
 công ước hague 1955 về luật áp dụng cho buôn bán hàng hoá quốc tế
 tập quán trong thương mại quốc tế
tóm tắt vụ việc:
bị đơn kư ba hợp đồng với nguyên đơn mua cùng một loại sản phẩm theo những quy cách phẩm chất đă quy định trong hợp đồng. theo hợp đồng, bị đơn đă thanh toán 90% giá trị mỗi hợp đồng khi nhận được đầy đủ bộ chứng từ gửi hàng.
hàng được giao theo hợp đồng thứ nhất và thứ ba đạt đúng với quy cách phẩm chất quy định, tuy nhiên các bên đă có tranh căi về phẩm chất hàng giao theo hợp đồng thứ hai trước khi hàng được giao lên tàu. khi tiến hành giám định lô hàng lần thứ hai tại cảng đến, người ta phát hiện rằng hàng không đạt quy cách phẩm chất quy định trong hợp đồng. cuối cùng sau khi đă gia công lại để hàng dễ bán hơn, bị đơn đă phải bán lại lô hàng trên cho bên thứ ba với một khoản lỗ khá lớn.
lấy lư do lô hàng giao theo hợp đồng thứ hai không đạt quy cách phẩm chất quy định tại hợp đồng, bị đơn từ chối thanh toán 10% trị giá c̣n lại của các hợp đồng. nguyên đơn đă khởi kiện trước trọng tài đ̣i được thanh toán số tiền 10% trên. về phần ḿnh, bị đơn kiện lại yêu cầu khoản 10% đó phải được dùng để thay thế vào khoản tiền lẽ ra nguyên đơn phải bồi thường cho bị đơn cho khoản tiền lỗ trực tiếp, chi phí tài chính, thất thu lợi nhuận và lăi suất do lô hàng thứ hai được giao không đúng chất lượng.
phán quyết của trọng tài:
trong giao dịch thương mại, việc hàng hoá được giao không đúng quy cách phẩm chất quy định trong hợp đồng xảy ra khá thường xuyên và điều đó thường kéo theo những thiệt hại không nhỏ cho người mua hàng. về mặt pháp lư, người mua có quyền yêu cầu người bán bồi thường cho ḿnh những thiệt hại phát sinh từ việc giao hàng không đúng như quy cách trong hợp đồng. tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là liệu người mua có quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng đó của ḿnh bằng cách tự khấu trừ một phần trên giá trị hợp đồng hay không.
một vấn đề khác liên quan đến điều khoản về luật áp dụng trong hợp đồng. các bên khi kư kết hợp đồng thường rất hay bỏ qua điều khoản tưởng như không quan trọng này. thế nhưng khi tranh chấp phát sinh, điều khoản này lại là vấn đề được đem ra xem xét trước tiên và nó có một ảnh hưởng khá lớn tới kết quả của việc giải quyết tranh chấp.
1. về luật áp dụng:
hợp đồng được kư giữa các bên không có điều khoản về luật áp dụng. tuy nhiên, theo hợp đồng này th́ luật áp dụng sẽ được xác định theo quyết định của các trọng tài viên phù hợp với điều 13(3) của quy tắc trọng tài của pḥng thương mại quốc tế (icc). theo điều này, các trọng tài viên sẽ áp dụng hệ thống luật thực chất được xác định theo qui phạm luật xung đột mà họ cho là phù hợp để giải quyết tranh chấp.
hợp đồng được kư kết giữa các bên thuộc các quốc tịch khác nhau dưới dạng f.o.b nên rủi ro được chuyển cho người mua trên lănh thổ của người bán. do đó nước của người bán được coi là nước có mối liên hệ chặt chẽ nhất với hợp đồng.
quốc gia của nguyên đơn và bị đơn đều đă phê chuẩn công ước hague ngày 11 tháng 6 năm 1955 về luật áp dụng cho mua bán hàng hoá quốc tế, điều 3 công ước này quy định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh là luật của nước nơi người bán có trụ sở hiện tại. mặt khác, xu hướng chung khi có xung đột về luật áp dụng th́ luật của quốc gia nơi đặt trụ sở của người có nghĩa vụ chính phát sinh từ hợp đồng sẽ được chọn. người có quyền trong hợp đồng mua bán hàng hoá này là người bán hàng.
căn cứ vào các cơ sở trên, uỷ ban trọng tài xét thấy luật của nước nguyên đơn là luật thích hợp nhất để điều chỉnh hợp đồng giữa nguyên đơn và bị đơn.
ngoài ra, điều 13 công ước hague cũng quy định thêm rằng "trong mọi trường hợp, uỷ ban trọng tài phải xem xét tới các quy định trong hợp đồng và những tập quán thương mại có liên quan". vậy căn cứ pháp lư để uỷ ban trọng tài xét xử tranh chấp này sẽ là luật của nước nguyên đơn và các tập quán thương mại có liên quan tới nội dung tranh chấp của hợp đồng.
2. về đơn kiện lại của bị đơn:
trên cơ sở luật của nước của người bán và các tập quán thương mại quốc tế sử dụng rộng răi trong mua bán hàng hoá quốc tế, uỷ ban trọng tài cho rằng nguồn tập quán thương mại tốt nhất chính là các điều khoản của công ước của liên hợp quốc về buôn bán hàng hoá quốc tế ngày 11 tháng 4 năm 1980, sau này thường được gọi tắt là "công ước viên", cho dù cả quốc gia của nguyên đơn và bị đơn đều chưa là thành viên của công ước này. nếu giả thiết rằng các bên đă là thành viên của công ước này th́ công ước sẽ được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng với tư cách là luật chứ không phải là tập quán thương mại.
công ước viên tại thời điểm đó có hiệu lực đối với 17 nước, hoàn toàn có thể phản ánh những tập quán thương mại được thừa nhận rộng răi, liên quan tới vấn đề không phù hợp của hàng hoá trong buôn bán hàng hoá quốc tế. điều 38(1) của công ước quy định rằng "người mua có nghĩa vụ kiểm tra hàng hoá hoặc cho kiểm tra hàng hoá một cách nhanh chóng". sau đó người mua phải thông báo cho người bán về việc không phù hợp của hàng hoá trong một thời hạn hợp lư kể từ khi phát hiện ra hư hỏng. nếu không làm như vậy, người mua sẽ mất quyền được khiếu nại về việc không phù hợp nói trên. điều 39(1) quy định cụ thể về vấn đề này như sau:
"trong mọi trường hợp, người mua sẽ mất quyền được khiếu nại về hàng giao không phù hợp với quy cách phẩm chất quy định trong hợp đồng nếu người mua không gửi thông báo về việc này cho người bán trong một thời hạn là hai năm kể từ ngày hàng được giao cho người mua, trừ khi hàng hoá được bảo hành trong thời gian dài hơn hai năm."
trong trường hợp đang xét, nguyên đơn (người bán) đă cho kiểm tra hàng hoá trong một thời hạn hợp lư (hàng được kiểm tra thậm chí trước khi đến cảng), bị đơn (người mua) cũng đă gửi thông báo về việc hư hỏng trong một thời gian hợp lư, nghĩa là tám ngày kể từ khi báo cáo kiểm tra hàng của chuyên gia giám định được lập. uỷ ban trọng tài thấy rằng, bị đơn đă tuân thủ đúng những yêu cầu nêu trên của công ước viên. về điểm này, uỷ ban trọng tài không căn cứ vào luật của nước nguyên đơn v́ luật này quy định một thời gian quá ngắn cho việc thông báo tổn thất của người mua đến người bán, công bằng mà xét th́ qui định của luật này là một ngoại lệ so với tập quán thương mại được thừa nhận rộng răi.
trong trường hợp này, việc áp dụng tập quán thương mại hoặc luật quốc gia là do uỷ ban trọng tài quyết định. và uỷ ban đă quyết định áp dụng công ước viên với tư cách là một tập quán thương mại.
về phần người bán, trong mọi trường hợp, người bán cũng bị coi là bị mất quyền khiếu nại về các vi phạm đối với các yêu cầu nêu tại điều 38 và 39 công ước viên v́ điều 40 có quy định rằng "người bán không thể căn cứ vào điều 38 và 39 nếu việc không phù hợp của hàng hoá có liên quan tới những thực tế mà người bán đă biết hoặc không thể không biết và đă không nêu ra". thực tế, từ tất cả những chứng cứ và tài liệu của vụ kiện này, uỷ ban trọng tài thấy rằng nguyên đơn đă biết và không thể không biết về việc hàng giao theo hợp đồng thứ hai không đúng với quy cách phẩm chất quy định trong hợp đồng.
theo qui định tại điều 70 bộ luật tố tụng dân sự mới của pháp, uỷ ban trọng tài chỉ không chấp nhận xét đơn kiện lại của bị đơn cùng lúc với đơn kiện của nguyên đơn khi việc xem xét giải quyết đơn kiện lại làm cho tố tụng giải quyết đơn kiện chính kéo dài quá lâu. trong trường hợp này, uỷ ban trong tài thấy rằng việc xem xét giải quyết đơn kiện và đơn kiện lại cùng lúc là hợp lư.
uỷ ban trọng tài chấp nhận đồng thời các yêu cầu của nguyên đơn và đơn kiện lại của bị đơn. do đó hai khoản tiền này bù cho nhau, bị đơn không phải hoàn trả cho nguyên đơn số tiền mà nguyên đơn yêu cầu c̣n nguyên đơn cũng không phải bồi thường cho bị đơn những chi phí mà bị đơn đă phải gánh chịu.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Đánh dấu

Công cụ bài viết T́m trong chủ đề này
T́m trong chủ đề này:

T́m kiếm nâng cao
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Help Me..........Tranh chấp trong TTQT TyTyWind Thanh toán quốc tế 2 10-02-2011 00:16
tranh chấp về việc từ chối nhận hàng trong hợp đồng bán nguyên liệu lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:52
tranh chấp về giao hàng không đúng chất lượng trong hợp đồng mua bán giầy nữ lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:51
tranh chấp về việc không giao hàng do bất khả kháng trong hợp đồng mua bán gỗ lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:48
tranh chấp về tính vô hiệu của hợp đồng đổi hàng lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:47


Múi giờ hiện tại GMT +7. Bây giờ là 17:53.


Sử dụng mă nguồn vBulletin® Phiên bản 3.8.0
© 2007 - 2018 Nhóm phát triển website và thành viên Thutuchaiquan.com.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.