Diễn đàn Xuất nhập khẩu và Thủ tục Hải quan
  #1  
Cũ 04-22-2010, 07:47
lehongphong lehongphong vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên chính thức
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Bài gửi: 42
Cảm ơn v́ bài viết có ích: 63
Bạn đă được cảm ơn 58 lần trong 19 bài viết
Mặc định tranh chấp về tính vô hiệu của hợp đồng đổi hàng

tranh chấp về tính vô hiệu của hợp đồng đổi hàng
các bên:
nguyên đơn : hai doanh nghiệp nam tư
bị đơn : một công ty thụy sĩ
các vấn đề được đề cập:
 luật áp dụng đối với hợp đồng
 tính vô hiệu của hợp đồng: do trái với tập quán, vi phạm chính sách chung
 hậu quả của tính vô hiệu
tóm tắt vụ việc:
quan hệ phát sinh từ giao dịch giữa các bên đă được thiết lập thông qua việc đổi hàng hoá xuất khẩu từ nam tư để lấy hàng hoá nhập khẩu khác. thực chất chỉ hợp đồng nhập khẩu là có thực, c̣n hợp đồng xuất khẩu là không có thực v́ mục đích của việc thiết lập quan hệ này là nhằm thu được nguồn tài chính cần thiết và thực hiện việc quy đổi ngoại tệ để thanh toán hàng hoá nhập khẩu. trên thực tế, hàng hoá xuất khẩu đă được giao tại nam tư và được thanh toán bằng franc thuỵ sỹ. các nguyên đơn (trong đó có một doanh nghiệp đă phá sản) yêu cầu huỷ bỏ giao dịch và đ̣i bồi thường thiệt hại.
phán quyết của trọng tài:
1. luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng giữa các bên:
theo nguyên đơn, luật nam tư sẽ là luật áp dụng, c̣n bị đơn cho rằng luật thuỵ sỹ sẽ là luật áp dụng.
theo đoạn 3 và 5, điều 13 của quy tắc trọng tài quốc tế icc, các bên được tự do quyết định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp. trong trường hợp các bên không có bất kỳ thoả thuận nào về luật áp dụng th́ uỷ ban trọng tài sẽ chỉ định luật áp dụng theo nguyên tắc mà uỷ ban trọng tài cho là thích hợp. tuy nhiên, trong mọi trường hợp uỷ ban trọng tài phải tính đến các điều khoản của hợp đồng và các tập quán thương mại.
qui định này cũng được nêu trong điều vii của công ước geneva về trọng tài thương mại quốc tế kư ngày 21 tháng 4 năm 1961 và trong điều 33 đoạn 1 và 3 quy tắc trọng tài quốc tế uncitral.
về vấn đề này, hầu hết các học thuyết hiện nay về thẩm quyền của trọng tài và các án lệ trọng tài quốc tế đều thừa nhận rằng trong việc xác định luật áp dụng, uỷ ban trọng tài có thể bỏ qua các qui tắc luật xung đột và áp dụng trực tiếp các qui tắc luật thực chất. tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các trọng tài viên được tự do lựa chọn luật áp dụng, được ưu tiên áp dụng luật này hay luật khác. việc lựa chọn luật của các trọng tài viên phải dựa trên các yếu tố khách quan như các điều khoản của hợp đồng liên quan, các tập quán thương mại.
ngoài ra, trọng tài cũng phải căn cứ vào các qui tắc nêu trong bản dự thảo nguyên tắc về luật áp dụng đối với hợp đồng quốc tế, một công tŕnh nghiên cứu của uỷ ban thực tiễn thương mại quốc tế của icc đưa ra tại hội nghị stockholm ngày 9 tháng 10 năm 1981.
theo điều 3 công ước về luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế kư tại la haye ngày 15 tháng 6 năm 1955, hợp đồng mua bán được điều chỉnh bởi luật quốc gia của nước mà người bán có trụ sở thường trú tại thời điểm nhận được đơn đặt hàng. tuy nhiên, hợp đồng mua bán sẽ được điều chỉnh bởi luật quốc gia của nước mà bên mua có trụ sở chính, nếu như đó là nơi mà người bán nhận đơn đặt hàng.
các qui định tư pháp quốc tế của thuỵ sỹ, pháp và nam tư vào thời điểm này cũng có những quy tắc tương tự trong việc xác định luật áp dụng cho các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng mua bán: vấn đề đầu tiên là phải xác định những điểm quan trọng nhất khi thực hiện hợp đồng. tiếp theo cần xác định lănh thổ có mối quan hệ chặt chẽ nhất với việc thực hiện hợp đồng, hoặc theo như ư kiến của toà án liên bang thuỵ sỹ, th́ phải định ra "trung tâm" của hợp đồng. các yếu tố này sẽ là cơ sở chủ yếu để xác định luật áp dụng đối với hợp đồng. đây cũng là giải pháp đưa ra trong công ước châu âu về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng được các nước thành viên kư kết tại rome, ngày 19 tháng 6 năm 1980.
uỷ ban trọng tài cho rằng trong vụ việc này nguyên đơn phải chịu sự điều chỉnh của luật nam tư đối với việc quản lư xuất nhập khẩu. luật này bao gồm các quy định chung về phạt tiền và thậm chí bị phạt tù theo như văn bản sửa đổi luật này và được áp dụng cho bất cứ hợp đồng xuất nhập khẩu nào ở nam tư.
ngoài ra, căn cứ vào các điều khoản ghi trong các chứng từ hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng, uỷ ban trọng tài cho rằng luật áp dụng đối với quan hệ hợp đồng là luật nam tư.
2. sự vô hiệu của hợp đồng xuất khẩu:
trên thực tế, không hề có bất kỳ thông tin chi tiết nào về hợp đồng xuất khẩu và các trọng tài viên đă đi đến kết luận rằng hợp đồng này là không có thực và các bên đă vi phạm qui định về quy đổi ngoại tệ.
uỷ ban trọng tài cho rằng:
"về mặt nguyên tắc, những thoả thuận trái với qui định bắt buộc của luật hoặc trái với chính sách chung, trái đạo đức và tập quán là không hợp lệ và vô hiệu. điều này được qui định trong điều 879 luật dân sự áo, được áp dụng tại croatia và slovakia năm 1974, cũng như được qui định trong luật về nghĩa vụ hợp đồng có hiệu lực từ năm 1978 của nam tư. nguyên tắc này cũng được tất cả các nước và các hệ thống pháp luật khác công nhận. đây có thể coi là một yếu tố của luật hợp đồng được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng răi".
trong vụ việc này, các bên đă kư kết một hợp đồng không có thực, vi phạm luật nam tư và thông qua việc dùng nhà xuất khẩu không có thực để thu được một khoản tín dụng cũng không có thực. v́ vậy, tại thời điểm giao kết hợp đồng đă có vi phạm luật, cũng như vi phạm đạo đức và trái với tập quán.
ngoài ra, điều 7 hợp đồng xuất nhập khẩu kư kết giữa các bên qui định: "toàn bộ các điều khoản nêu trên của hợp đồng này là không thể tách rời và các bên phải có nghĩa vụ thực hiện đúng theo hợp đồng".
từ các lập luận trên, uỷ ban trọng tài đi đến kết luận rằng: hợp đồng xuất khẩu là không hợp lệ và vô hiệu.
hệ quả của sự vô hiệu nói trên là hai hợp đồng nhập khẩu hàng hoá cũng không hợp lệ và vô hiệu v́ điều 7 của hợp đồng gốc qui định về tính thống nhất của các điều khoản trong hợp đồng (tức là sự thống nhất giữa các hợp đồng nhập khẩu và xuất khẩu).
3. hậu quả của việc hợp đồng vô hiệu:
theo luật nam tư, hợp đồng vô hiệu dẫn tới việc phải khôi phục lại t́nh trạng ban đầu của các bên, có nghĩa là mỗi bên phải hoàn lại những lợi ích mà họ đă nhận được từ hợp đồng, không đền bù thiệt hại, trừ khi có lợi ích bị vi phạm. kết luận của uỷ ban trọng tài là hợp đồng nhập khẩu không hợp lệ và vô hiệu, hậu quả là một trong các bên phải khôi phục lại t́nh trạng ban đầu mà không có bất cứ bồi thường nào trừ khi lợi ích bị vi phạm.
vấn đề tiếp theo là việc xác định khoản tiền mà bị đơn phải hoàn trả.
bị đơn sẽ phải hoàn trả khoản tiền tín dụng do nguyên đơn mở là 5.398.986,51 franc thuỵ sỹ.
các nguyên đơn c̣n thực hiện một số chi phí khác nhưng không mang lại lợi nhuận cho bị đơn, v́ vậy bị đơn không phải hoàn trả các chi phí này.
bị đơn phải hoàn trả khoản tiền bằng franc thuỵ sỹ. khoản tiền này trước đây do một trong các nguyên đơn thanh toán cho bị đon tại thuỵ sỹ v́ vậy các lợi ích bị vi phạm phải được tính theo tỷ giá áp dụng cho lăi suất áp dụng cho thanh toán quá hạn ở thuỵ sỹ, tức là 5% theo điều 104 luật nghĩa vụ hợp đồng của thuỵ sỹ.
như vậy các nguyên đơn được quyền đ̣i bị đơn bồi thường khoản lăi trên số tiền đă thanh toán cho bị đơn tính từ ngày thực hiện việc thanh toán với lăi suất là 5%.
phán quyết của uỷ ban trọng tài như sau:
 hợp đồng gốc và ba hợp đồng liên quan là không hợp lệ và vô hiệu do vi phạm luật nam tư và trái với đạo đức và tập quán.
 các nguyên đơn phải tự chịu các chi phí gửi trả lại hàng hoá nhập khẩu mà bị đơn đă giao cho họ tại nơi đăng kư trụ sở của bị đơn.
 bị đơn phải trả cho nguyên đơn khoản tiền ứng trước 5.398.986,51 franc thuỵ sỹ vào tài khoản theo thư tín dụng tại ngân hàng x.
 nguyên đơn có quyền hưởng lăi suất theo tỷ lệ 5% tính từ ngày đă trả tiền cho tới ngày bị đơn thực hiện việc bồi hoàn.
 mỗi bên phải thanh toán một nửa thù lao và phí trọng tài do uỷ ban trọng tài quyết định.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Đánh dấu

Công cụ bài viết T́m trong chủ đề này
T́m trong chủ đề này:

T́m kiếm nâng cao
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài cuối
tranh chấp về việc từ chối nhận hàng trong hợp đồng bán nguyên liệu lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:52
tranh chấp trong 3 hợp đồng mua bán hàng lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:51
tranh chấp về giao hàng không đúng chất lượng trong hợp đồng mua bán giầy nữ lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:51
tranh chấp về việc không giao hàng do bất khả kháng trong hợp đồng mua bán gỗ lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:48
tranh chấp về chất lượng của hệ thống thiết bị hpa lehongphong Thanh toán quốc tế 0 04-22-2010 07:46


Múi giờ hiện tại GMT +7. Bây giờ là 17:29.


Sử dụng mă nguồn vBulletin® Phiên bản 3.8.0
© 2007 - 2018 Nhóm phát triển website và thành viên Thutuchaiquan.com.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.